HUMANCO » Proiecte

Proiecte

în calitate de partener și furnizor de servicii
Proiect finanțat de Fundația Orange prin programul „Lumea prin culoare și sunet – ediția 2020”, cel mai mare fond de finanțare dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere/auz din România.

Dezvoltare personală în Limba Semnelor Române

Perioada: 2020 – 2022

Obiectivul proiectului:

 • Crearea platformei https://dezvoltare.ailg.ro/ care include 250 de materiale video cu informații legate de dezvoltarea personală, cu scopul de a crește calitatea vieții persoanelor surde din România prin accesul la informații în limba semnelor române.

Organizatori & parteneri:
Fundația Orange
ANIALMG
ANPEDA

Contribuția noastră:

1. Am realizat o analiză de nevoi descoperind care sunt temele de interes pentru surzi în ceea ce privește termeni psihologici și concepte din dezvoltarea personală pe care le-ar dori explicate pe înțelesul lor si pe care ar dori sa le includă într-un program propriu de dezvoltare. Au răspuns 48 de persoane surde.
2. Am explicat, cu exemple, peste 40 de termeni din domeniul psihologiei, realizând un mini dicționar explicativ al acestor termeni.
3. Am realizat 100 de materiale text, pentru filmare, pe temele care au reieșit din analiza de nevoi, cerute de adulții surzi.
4. Am realizat 50 de materiale text, pentru filmare, pe temele care reies din analiza de nevoi - pentru copiii surzi cu vârstă peste 12 ani.
5. Am creat 30 de exerciții de dezvoltare personală pentru copiii surzi.
6. Am contribuit cu materiale de specialitate pentru ghidul emoțional în situații de criză.
La finalul proiectului avem 220 de filmări.

Proiect pilot de mentorat pentru studenți, conceput de Centrul Culturean Clujean împreună cu echipa HUMANCO.

InCLUJiune

Perioada: iunie – septembrie 2019

Obiectivele proiectului:

 • Crearea de oportunităţi de participare activă la viaţa orașului pentru grupurile diverse care formează comunitatea clujeană.
 • Formarea de mentori din rândul studenților de anul II și III în vederea sprijinirii studenților de anul I pentru a se integra și a participa activ la viața orașului.

Contribuția noastră:

Dezvoltarea competențelor de mentorat pentru studenți prin cursuri personalizate de leadership, munca în echipă, comunicare, abilități de prezentare, dezvoltare personală și managementul timpului. Organizarea unui teambuilding cu toți participanții, urmat de o sesiune de planificare a programului în care vor intra bobocii.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Programul ȘCOALA PENTRU TOȚI, Axa prioritară 6 – „Educație și competențe”

Împreună pentru școală, împreună pentru viitor

Perioada: mai 2018 – mai 2021

Scopul proiectului:

 • Diversificarea măsurilor de prevenție și intervenție împotriva părăsirii timpurii a școlii adresate copiilor și elevilor cu risc educațional crescut și cadrelor didactice din 5 unități școlare din județul Cluj: Grădinița Sf. Maria Turda, Școala Profesională Poiana Turda, Școala gimnazială Viișoara, Școala Samus Cluj și Școala Specială Dej.

Contribuția noastră:

Formare profesională, autocunoaștere și dezvoltare personală - inițiere în psihoterapia pozitivă pentru 21 de cadre didactice din unitățile școlare incluse în proiect (Cluj-Napoca și Dej, 2018).

Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 CORAI, prin Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural și din sistemul de protecția copilului

Perioada: ianuarie 2015 – ianuarie 2017

Obiectivele proiectului:

 • Îmbunătățirea abilităților de viață și a șanselor de integrare pe piața muncii pentru 280 tineri înscriși în proiect.
 • Creșterea capacității actorilor implicați în furnizarea de servicii tinerilor de la nivel local și județean.
 • Crearea unor rețele locale și județene care să răspundă mai bine nevoilor tinerilor prin utilizarea metodologiilor dezvoltate în cadrul proiectului.

Contribuția noastră:

Formarea a 16 specialiști în ocupația de Consilier pentru Dezvoltare Personală - cod COR 242324 (12 din cadrul Asociației SOS Satele Copiilor România și 4 din cadrul DGASPC-urilor - Sibiu și Bacău, 2016).

Proiect finantat din granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Programului RO 10 CORAI: „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”

Familii de suflet

Perioada: 2015 – 2016
Scopul proiectului:
 • Dezvoltarea unei rețele care să îmbunătăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor de copii vulnerabili la excluziune socială și economică, destinată să stabilească legături pe termen lung între copiii abandonați și adulții care vor să-i ajute.

Contribuția noastră:

Dezvoltarea abilităților de Consilier pentru dezvoltare personală pentru 50 de participanți: psihologi, psihopedagogi și asistenți sociali.
Sesiuni de instruire formală și non-formală pentru 100 de voluntari implicați în proiect.

Proiect de finanțare nerambursabilă din cadrul Programului Fond ONG, parte integrată a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), 2009 – 2014 – Componenta 5. „Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele și coaliții.”

Știu x Vreau x Pot = Schimbare

Perioada: noiembrie 2015 – aprilie 2016

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea capacitățiilor emoționale, dezvoltarea capacităților cognitive, stima de sine, sociabilitatea, prevenirea și eliberarea de dependențe, afectivitate, intimitate, sexologie, orientare școlară și profesională – pentru elevi, cu scopul de a contribui la dobândirea echilibrului emoțional, la dezvoltarea psihică și la formarea unei personalități puternice.
 • Dezvoltarea competențelor de consilieri pentru dezvoltare personală pentru cadrele didactice și pedagogii implicați în proiect.

Contribuția noastră:

Program de dezvolare personală pentru 30 elevi de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca.
Curs de Consilier pentru Dezvoltare Personală pentru 15 profesori, pedagogi și cadre didactice auxiliare de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca - finalizat cu certificat de absolvire eliberat ANC.

Program integrat de ocupare pe piața muncii din regiunile Nord Vest, Vest și Centru. Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! – POSDRU/125/5.1/S/131450

E șansa ta!

Perioada: martie 2014 – 31 decembrie 2015
Obiectivul general al proiectului:
 • Îmbunătățirea capacității de ocupare și facilitarea accesului pe piața muncii și în viața activă a unui număr de 650 de persoane cu o situație dificilă pe piața muncii, în vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă.

Organizatori:
RomActiv Business Consulting
AJOFM Bihor
AJOFM Mureș
Dyana Business Consulting

Contribuția noastră:

Dezvoltarea competențelor de Formator - cod COR 242401 pentru 15 șomeri sau persoane în căutarea unui loc de muncă (Cluj-Napoca, 2015).

Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilităţii lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

PERFORM - Performanță managerială în IMM-uri

Perioada: 2011 – 2013
Scopul proiectului:
 • Oferirea de consultanţă personalizată pe proiecte de îmbunătăţire internă și dezvoltare de produs.
 • Dezvoltarea competenţelor manageriale și de gestionare operațională în vederea dezvoltării de produse inovative pentru managerii și angajaţii din industria românească.

Contribuția noastră:

Formarea a 40 de manageri, ingineri și tehnicieni în Competențe antreprenoriale - cursuri certificate ANC, având 80 h de formare (Cluj-Napoca, 2013).

Proiect multi-regional cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 3: „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”.

Inițiere în dezvoltarea afacerii

Perioada: ianuarie 2011 – ianuarie 2014

Obiectivul general al proiectului:

 • Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru 1200 de manageri de micro-întreprinderi și IMM-uri prin programe de formare și servicii inovatoare de coaching.

Partener național:
RDI – Resources, Development & Ideas

Contribuția noastră:

Alături de JCI Cluj, am fost responsabili de implementarea proiectului în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest. În urma derulării proiectului, s-au format 300 de manageri și antreprenori în micro-întreprinderi și IMM-uri din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest.
Aceștia au urmat un program complex de pregătire în Competențe antreprenoriale și Management de proiect, ce a presupus parcurgerea integrală a 4 module, ce s-au finalizat cu examen ANC:
- Coaching și Managementul conflictelor (Competențe antreprenoriale)
- Negociere (Competențe antreprenoriale)
- Manager proiect COR 242101
- Managementul echipei (Competențe antreprenoriale)

Propunere colaborare

Derulezi un proiect și dorești să-ți fim parteneri?
Împărtășește-ne propunerea ta.
Contactează-ne

Propunere colaborare

CAPTCHA image

Codul captcha e format din litere mici și cifre. Acesta ne ajută să prevenim spam-ul.

Recomandă proiectele noastre: